Cuộc phỏng vấn năm 2012 của nguyên Thủ tướng Đức gốc Việt: 'Việt Nam là một phần của cuộc đời tôi' - Tiin.vn