Cuối tuần của các hot mom: Hằng Túi đưa đàn con đi thị sát biệt thự mới, Huyền Baby sang chảnh ngút ngàn