Cựu thành viên 2PM Jay Park xác nhận lần đầu tiên biểu diễn tại Việt Nam