Cựu tuyển thủ Như Thành: “Đình Trọng luôn chiến thắng ở thời điểm quan trọng nhất”