Đã có dòng sản phẩm bột nêm mới phù hợp cho người “ăn sạch, sống xanh”