Đã có người kế nhiệm Karl Lagerfeld, trở thành giám đốc sáng tạo mới của Chanel