Đại sứ Nhân Ái Happy Women Queen Trần Hiền : "Là chủ doanh nghiệp, tôi chọn kinh doanh bằng trái tim"