Dàn sao Việt bắt tay cùng Huỳnh Lập kêu gọi “Không xả rác trong đêm giao thừa”