Dân tình lập hội bày cách phản dame cực gắt khi bị hỏi: Thế đi làm lương được bao nhiêu?