Đăng ảnh khoe giày là chính, nhưng fan lại chỉ chú ý vào điểm này trong ảnh của Kỳ Duyên