Đang xinh đẹp là thế, Hà Hồ bỗng dưng khiến mình già đi đáng kể với kiểu tóc mới