Dành cả thanh xuân trị mụn và cái kết bất ngờ sau 1 tuần