Đặt một lúc 3, 4 xe và chọn xe đến trước, người phụ nữ bị dân mạng tấn công bằng tin nhắn