“Đầu năm trao Muối”: Khi hạt muối không chỉ chuyên chở vị mặn mà còn truyền tải thông điệp gắn kết yêu thương