Để chuẩn bị trảy hội Oscar, các ngôi sao đã chi cả tỷ đồng để làm đẹp không dao kéo ra sao?