Để mái ngố cũn cỡn, Hari, Phương Trinh cực xinh, nhìn Nhã Phương, Bảo Thy muốn cạo trọc