Để tóc phồng như tổ ong, Đỗ Mỹ Linh già chát vẫn chưa thảm bằng Kỳ Duyên, Đông Nhi