Đi ăn cưới, cả bàn á khẩu khi bị hai bà chị lạ mặt xộc sang khoắng sạch nồi lẩu, còn hỏi nhau Ăn nữa không