Đi hiến máu, Thúy Ngân, Mỹ Linh giản dị ai cũng quý, nhìn Huyền My make up lồng lộn mà nản