Diện cả cây trắng rồi đội mũ xuyệt tông, Công nương Meghan trông thật giống cô y tá Hoàng gia!