Diễn viên Ngọc Lan: “Sau khi lấy chồng thì Tết không còn ‘đáng sợ’”