Diễn viên Thanh Tú: Tinh thần lạc quan là sức mạnh để xem thường trở ngại