Đỗ Mạnh Cường tổ chức show cá nhân thứ 13 - VnExpress Giải Trí