Doanh nhân Nguyễn Thị Trang dành tình yêu đặc biệt cho Nam Ca sĩ Quang Hà