Đứa trẻ được sinh ra trong trạng thái hưng phấn sẽ là đứa trẻ thông minh!