Đụng váy với Han Ye Seul bằng tuổi, tiếc thay Song Hye Kyo lại già dặn hơn chút đỉnh vì lý do này