E'Dawn vừa bị đá khỏi Cube, Hyuna đã 'tỏ thái độ' ngay - Tiin.vn