Fan bất ngờ với giọng ca cực phẩm của Trọng 'Ỉn' khi thể hiện hit của Noo Phước Thịnh - Tiin.vn