Fan cuồng bóng đá đến mức mang cả bình truyền nước ra sân chỉ để xem đội nhà tập luyện - Tiin.vn