Fantasy Bra của Victoria’s Secret: Chủ nhân xứng đáng, cách thức công bố mới lạ