Fendi Thu Đông 2019: Kết thúc “mối tình” 54 năm cùng huyền thoại Karl Lagerfeld