G-Shock G-Squad Challenge Day: Ngày hội cho giới trẻ đam mê thể thao