Gác chân rồi check-in như 'bao nguyên rạp', cô gái lỡ đánh rơi 'cái duyên' khi đi xem phim - Tiin.vn