Gái Hàn, Trung để tóc đuôi ngựa đẹp mà không hề già chính là nhờ thủ thuật đơn giản này