Gậy ông đập lưng ông: Chính trị gia kiêm nhân vật cốt cán phong trào phản đối vắc-xin nhập viện vì bị thủy đậu