Giảm cân quá đà: Bích Phương, Cao Ngân như bộ xương vẫn chưa thương bằng Hương Giang