'Giàu có' như ông cụ vô gia cư, đi xin cả ngày được vài đồng lẻ vẫn đem đi ủng hộ người nghèo - Tiin.vn