Glass Hair - Xu hướng tóc thủy tinh được dự đoán tiếp tục chiếm ngôi trong năm 2019 | ELLE Việt Nam