H’Hen Niê tỏa sáng tại buổi tiệc “Glow with the Gold” của Prima Gold Việt Nam