Hạ màn “Game of Thrones”: Cersei Lannister phải trả giá đắt như thế nào?