Hào sảng như Mai Phương Thúy: chi hơn 25 triệu mua dép lông LV về để... trưng bày