Hễ trời lạnh là chồng tôi lại yêu cầu món sườn hấp cay siêu ngon này