Health coach Trần Lan Hương: “Phụ nữ dễ mất cân bằng và căng thẳng hơn đàn ông”