H’Hen Niê và Catriona Gray đẹp “bất phân thắng bại” khi hội ngộ tại New York Fashion Week