Hiếm có khó tìm: Nữ sinh 2001 không dùng điện thoại và MXH, bạn thân toàn dán giấy thông báo như thời 'tối cổ' - Tiin.vn