Hở lợi lại ham hố cười to: Phi Thanh Vân, Ngọc Trinh khiến fan sốc ngất, sợ nhất Mỹ Tâm