Hòa theo xu hướng, Hoa hậu HHen Niê cũng sắm thêm cho mình một đôi sneaker gần 30 triệu