Hồi chưa cắt mí, Ngọc Trinh lờ đờ kém xinh, thảm nhất Lê Âu Ngân Anh, không thấy mắt đâu