Hồi hộp xem đầy đủ các bước của 1 ca sinh mổ trong clip thu hút 71 triệu lượt xem