Hương Giang, Ngọc Trinh ăn gian tuổi cực siêu với mái tóc ngố đáng yêu